Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2008

Lại Nguyễn Việt Chiến

Trong khoa học, nếu hai định đề mâu thuẫn thì chỉ có một cái đúng hoặc cả hai đều sai. Ứng dụng vào hai ông Nguyễn Việt …iến thì lúc ông này đúng thì ông kia sai. Sở dĩ tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện đời | Để lại phản hồi

Kỷ niệm với Nguyễn Việt Chiến

Tôi chẳng bao giờ dây dưa vào những chuyện như thế này. Thậm chí trong blog của tôi không có khái niêm “tham nhũng”. Nhưng chỉ vì cái anh Nguyễn Việt Chiến mà báo thông tin là bị bắt đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện đời | Để lại phản hồi

HỘI NGỘ

Chúng tôi quen nhau trên mang. Qua cái mà bấy giờ gọi là blog. Tất cả đều ảo. Nhưng hôm nay là thật. Những con người thật ngồi với nhau, đồng cảm và chia sẻ dù chúng tôi gồm những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện đời | Để lại phản hồi

Hoài niệm của Thiên Sứ:

Tốc độ giới hạn của vũ trụ? Bài viết dưới đây trên VnExpress cho thấy quan niệm Tốc độ giới hạn của vũ trụ bằng tốc độ ánh sáng trong thuyết Tương Đối của Einstein là một quan niệm không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện đời | Để lại phản hồi

Làm khoa học bất chấp chuẩn mực quốc tế: Tự cô lập!

VietNamNet – Nhớ khó khăn xưa, bao chuyện đau lòng. Bây giờ có thuận lợi hơn: Vẫn còn chuyện đau lòng…Trong thư gửi cho VietNamNet, GS Hoàng Tụy đã lộ rõ băn khoăn như vậy nên dù mới xuất viện ông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi