HƠN 1000 NĂM BẮC THUỘC – KHÔNG PHẢI CON SỐ VÔ CẢM.

CHỈ MỚI 20 NĂM. BẢN CHẤT SỰ THẬT ĐÃ BỊ XUYÊN TẠC.
THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN.
Khi sự kiện trấn yểm trên sông Tô Lịch bùng nổ trên các phương tiện truyền thông trong nước, vào năm 2001.
Ngày ấy, Trần Quốc Vương đã xác quyết công khai trên truyền thông, rằng: Đây là do vua Lý Thần Tôn trấn yếm. Người này căn cứ vào sự tích “Ông Dầu, bà Dầu”, bị quăng xuống sông Tô Lịch, để chữa mắt đau cho nhà vua, theo thày bói (Xem “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” của cụ Nguyễn Đổng Chi).
Ngày ấy, nhà báo Trần Đình Thu – nay là bình luận gia chính trị xã hội, nổi tiếng trên Fb – đã phỏng vấn tôi về sự kiện này. Tôi đã phản bác quan điểm của Trần Quốc Vượng và xác quyết rẳng:
Đây là trận đồ của Cao Biền trấn yếm, có mục đích làm tụ khí, cứng đất để có thể xây dựng thành Đại La – mà trước đó, y xây mãi không được. Tôi còn phân tích rõ địa thế của khu vực thành Đại La – tức Thăng Long – Hanoi sau này – tuy có hình tướng, nhưng khí chưa tụ. Bởi vậy cần trấn yếm để tụ khí. Bài báo được đăng trên tờ báo – nếu tôi nhớ không nhầm – là ‘Bất động sản và Đô thị”, tác giả là anh Trần Đình Thu.
Tôi cũng là người đầu tiên xác định nguyên nhân sự kiện trấn yếm trên sông Tô Lịch và tác giả là Cao Biền. Tôi còn nói rõ nguyên nhân xảy ra sự kiện – do Âm khí Tà bế hàng ngàn năm và xác định; Không cần hóa giải, Khí tự tán và sau đó có thể tiếp tục công việc. Ngày ấy, tôi cũng xác định rằng: Do sai lầm về độ số phương vị trên Lạc Thư (Phương Tây số 7), theo Hà đồ – nhân danh nền văn hiến Việt – là 9. Nên cả gần 200 năm sau, vùng đất này mới đủ sinh lực, trở thành kinh đô Đại Việt.
Sau này, trên dd lyhocdongphuong.org.vn, tôi đã vài lần nhắc tới sự kiện này, ngay lúc Trần Quốc Vượng còn sống. Các bài viết liên quan còn nguyên trên đó.
Nhưng chỉ 20 năm sau, bài viết dẫn theo đường link dưới đây, trên Tinhhoa.tv, lại cho rằng: Trần Quốc Vượng là người nói y như tôi? Láo! Xuyên tạc.
Với tôi, Trần Quốc Vượng không đủ đẳng cấp là đối tượng, để tôi gọi là “tranh chấp” bản quyền.
Nhưng qua đó, tôi muốn lưu ý quý vị và các bạn rằng;
Mới chỉ 20 năm – dù nhân chứng, vật chứng còn đủ – mà đã thất truyền, mang tính xuyên tạc dốt nát của một phương tiện truyền thông có độc giả. Huống chi, trải hơn 1000 năm Bắc thuộc và tiếp theo 1000 năm tiếp tục Hán hóa nền văn hiến Việt ở bờ Nam sông Dương Tử – Đây không phải là con số để nói trong một giây với sự vô cảm của tư duy robo – thì lịch sử cội nguồn Việt, bị khuất lấp và xuyên tạc như thế nào.
Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn.
https://tinhhoa.us/mao-pham-tran-do-tran-yem-song-to-lich-nguoi-bo-mang-tai-san-tieu-tan-gia-dinh-tan-nat.html
Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.