TÔI VẪN ỦNG HỘ THUYẾT  TIẾN HÓA.
BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH.

https://www.facebook.com/108648414984677/videos/301492485228682

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.