Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2022

VÁN BÀI CHÓT CỦA CANH BẠC CUỐI CÙNG.

BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH > Có thể chi cần cái tựa “Ván bài chót của ‘Canh bạc cuối cùng’” và hình ảnh mà tôi đặt tên là “Canh bạc cuối cùng”, là đủ thể hiện nội dung bài viết này. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

CUỘC CHIẾN NGA/ UCRAINE & NHỮNG BÍ ẨN CỦA TẠO HÓA.

CUỘC CHIẾN NGA/ UCRAINE & NHỮNG BÍ ẨN CỦA TẠO HÓA. THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN. Cách đây nhiều năm – tôi không nhớ chính xác năm nào – nhưng trong Hội Nghị Tổng kết cuối năm của TTNG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT VỚI THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC.

BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH. THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN. Cuốn sách ‘Muôn kiếp nhân sinh” nổi tiếng của Gs John Vu – Nguyên Phong. Do Nhà sách First News và NXB Tổng hợp ấn hành. Đây là một cuốn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

HỌ BÀN VỀ CỔ SỬ VIỆT CÓ MỤC ĐÍCH GÌ?

THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN. Quý vị và các bạn có thể đọc toàn văn bài viết trên Fb của Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, nói về một tài liệu giải mật, trong cuộc gặp kín của Tiến Sĩ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi