Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2012

LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG VÀ NGÀY TẬN THẾ 21. 12. 2012

Hôm nay là 10. 12. 2012. Tức là còn đúng 11 ngày nữa sẽ đến ngày kết thúc của Lịch Maya. Thế giới này loan truyền đó chính là Ngày Tận Thế làm không ít những người yếu bóng vía … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

VĂN HÓA Ị

Thân tặng những ai sính chữ , nhưng chẳng hiểu mình đang nói gì. Vâng thưa quí vị. Đây là một vấn đề có tính hệ quả hợp lý của những khái niệm văn hóa được hẳn những nhà “pha … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ DI SẢN THẾ GIỚI

Một giá trị văn hóa truyền thông Việt được quốc tế công nhận. Đó là tin vui. Tuy nhiên, đối với tôi thì nó chỉ giới hạn đến đấy. Điều quan ngại của tôi là: Người ta sẽ tiếp tục … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Bản chất của sự phổ biến hiện tượng tham nhũng trong xã hội loài người

Cả thế giới đang nháo nhác vì tham nhũng. Các hội nghị quốc tế trên toàn cầu họp và hội thảo lia chia cũng chẳng giải quyết được gì. Ngân hàng thế giới kết hợp với một số cơ quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi