Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười 2008

LẠI NÓ VÀ BÀ NỘI – NGÂN GIANG NỮ SĨ

Đây cũng là bài viết của con tôi – Nguyễn Vũ Tuấn Anh thật, còn tôi là Nguyễn Vũ Tuấn Anh giả – về bà nội. Tôi cũng muốn giữ những kỷ niệm này cho nó. Bà nội – Ngân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện đời | Để lại phản hồi

Blog của Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Bài viết này trên blog của con trai tôi – Nguyễn Vũ Tuấn Anh thật viết về Nguyễn Vũ Tuấn Anh giả. Nó đi làm tôi hơi buồn. Công việc bận rộn làm tôi chưa có thời gian buồn nhiều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện đời | Để lại phản hồi

Tiễn Babywolf du học

Chúng tôi tiễn thằng con trai lớn – Nguyễn Vũ Tuấn Anh thật – lên đường du học. Còn tôi chỉ là Nguyễn Vũ Tuấn Anh giả. Sự phân biệt giữa hai cha con – ngoài tên thật trên giấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện đời | Để lại phản hồi

26/ 9

Ngày này với tôi có hai ý nghĩa: Ngày Bộ Khoa học Công nghê ký giấy phép hoạt động của Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương. Sau này, những Trung tâm trực thuộc Hội như của chúng tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi