Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2008

Đồ đá Lạc Việt và Nam Mỹ, Ai Cập

Tiếp theo Phụng Linh – Rin 86 Thành viên nghiên cứu – Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương Nguồn: lyhocdongphuong.org.vn/diendan Qua đọc một số bài viết của bác Thiên Sứ, Rin86 được biết chiếc rìu là một đặc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Đồ đá Lạc Việt và Nam Mỹ, Ai Cập

Tiếp theo Phụng Linh – Rin 86 Thành viên nghiên cứu – Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương Nguồn: lyhocdongphuong.org.vn/diendan Qua đọc một số bài viết của bác Thiên Sứ, Rin86 được biết chiếc rìu là một đặc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Đồ đá Lạc Việt và Nam Mỹ, Ai Cập

Phụng Linh – Rin 86 Thành viên nghiên cứu – Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương Nguồn: lyhocdongphuong.org.vn/diendan Đây là hai con dao đá được trưng bày ở nhà hàng Trống Đồng, thuộc nền văn minh Lạc Việt. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Đồ đá Lạc Việt và Nam Mỹ, Ai Cập

Phụng Linh – Rin 86 Thành viên nghiên cứu – Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương Nguồn: lyhocdongphuong.org.vn/diendan Đây là hai con dao đá được trưng bày ở nhà hàng Trống Đồng, thuộc nền văn minh Lạc Việt. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Nắng Mùa Thu

Triều Âm – July 16th 2008 Bên trời mơ mây vàng lên màu áo Gió nhẹ đùa thoang thoảng chút hương xưa Góc chiều trôi có khoảnh nắng nhạt vừa Đơm lên tóc nhỏ những lời thơ bay. Lá mùa thu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ Thiên Sứ | Để lại phản hồi