VÔ ĐỀ

Mai ta chết dưới cội đào.
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu*.

Cõi trần – Xin lỡ âm u.
Khói sương hồ hải dâng mù mịt bay.
Chẳng đành bỏ cuộc tỉnh say.
Tìm vui trong ánh trăng gầy cô liêu.
Lang thang mây tím dâng chiều.
Ngàn thu theo gió siêu siêu cuối trời.
Sầu miên buông giữa biển đời.
Dấu xưa còn đọng những lời sầu than.
Tôi đi tìm dấu Địa Đàng.
Gửi buồn nhân thế vào ngàn thu xưa.

————
* Thơ Phạm Thiên Thư

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.