TIẾNG RU TRẦN THẾ

Ai ru ai xuống cõi đời?
Ru đời
ru mãi
những lời ru say.
Ru cho gió lặng
giữa trời mây bay.
Ru cho vợi những đắng cay.
Ru quên nhân thế
chất đầy sầu miên.
Ru buồn
bụi cát ngả nghiêng.
Ru thêm trầm lắng
linh thiêng.
Ru lòng Thượng Đế
dâng miền tịch liêu.
Ru trên
sóng nước phiêu diêu
Ru êm mái rạ
tiêu điều miền xa.
Ru đời hay mãi ru ta.
Đời ru ta khóc, còn ta ru người.

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.