THU PHỐ CA II

Thiên Sứ

Đêm buông trên phố Thu sầu.
Hoàng sơn mây trắng phủ đầu non xa.
Suối xanh tiếng nước mới sa.
Phải đâu Lũng thủy quê nhà xa xăm.
Thơ buồn như đứt ruột tằm.
Hồn vương quê cũ đăm đăm cuối trời.
Tưởng chi một thoáng dong chơi.
Đâu ngờ mấy độ thu rơi lá vàng.
Cao xanh kia nỡ phũ phàng?
Bao giờ hồ hải về làng quê xưa?
Bên sông gió lạnh, lau thưa.
Cô liêu một bóng thuyền đưa lệ sầu.

THU PHỐ CA /kỳ 2

Phan Lang dịch

Thu Phố đêm độc sầu
Hoàng Sơn chịu bạc đầu
Thanh khê xa Lũng thủy
Đứt ruột làm thơ đau
Muốn đi không đi được
Ở ít thành ở lâu
Năm nào về quê cũ ?
Thuyền đơn mưa lệ mau.

THU PHỐ CA II

Lý Bạch

Thu Phố độc dạ sầu
Hoàng Sơn kham bạch đầu
Thanh khê phi Lũng thủy
Phiên tác đoạn trường lưu
Dục khứ bất đắc khứ
Bạc du thành cửu du
Hà niên thị quy nhật
Vũ lệ hạ cô chu.

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.