CON THUYỀN KHÔNG BẾN.

Cảm tác nhạc phẩm Con thuyền không bến

Đặng Thế Phong

“Đêm nay thu sang cùng heo may…”

Đìu hiu sương khói chân mây phủ mờ.

Thuyền ai trăng nước bơ vơ?

Bâng khuâng nỗi nhớ duyên thơ bẽ bàng.

Hương thu còn có mơ màng.

Mang mang theo gió thông ngàn mê say.

Nguyện thề xưa chẳng về đây.

Cung thương ai oán muôn dây tơ chùng.

Trăng vàng buông nỗi nhớ nhung?

Thuyền trôi trong cõi mit mùng khói sương.

A đầu sông Tương?

Ai cuối sông Tương?

Về đâu cho gửi vấn vương u hoài?

Ngàn thu xưa lạc gót hài.

Bên sông nghe gió thở dài bâng khuâng.

Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.