CẢM TÁC THƠ BÁC RỪNG LÁ THẤP

ĐỜI HIỀN
Rừng Lá Thấp

Vô chùa xin miếng cơm chay,
Bụng no bụng đói mới hay đời hiền,
Ừ thì vài mẩu chuyện riêng,
Nhưng sao lẩm bẩm bên hiên nhà Chùa.
Cạn chén trà ngọt đầu mùa,
Cũng xao lãng đó cho vừa Ngũ Kinh.

Kính chào bác Rừng Lá Thấp.
Lâu quá mới lại thấy cao nhân ghé thăm tệ xá thơ. Bài thơ bác làm tôi suy ngẫm và có một cảm nhận buồn riêng. Xin họa lại. Hay dở xin được bác miễn thứ.

Cảm tác
ĐỜI HIỀN

Chuông buông lặng giữa mê say.
Nghiệp đời tạo tác, chợt đầy hiển nhiên.
Tình nhân thế, đối sầu miên.
Bao phen cũng muốn đến bên hiên chùa.
Ngàn thu lá rụng mấy mùa?
Vô thường hiu hắt, gió đùa trang kinh.

Thiên Sứ kính họa

Bài này đã được đăng trong Thơ Thiên Sứ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.