QUẺ KHAI ĐẠI AN VÀ NGUYỄN KHOA CHIẾN

Tôi hỏi về bạn tôi mà tôi tưởng là bạn tôi bị”tó”. Lạc Việt độn toán cho quẻ Khai Đại An. Kết quả: Bạn tôi vô sự vì tại tôi nhầm tên lót của bạn tôi. Như vậy quẻ Lạc Việt độn toán đã nghiệm chứng tỏ rằng: Bạn tôi không có vấn đề gì.
Nhưng nếu lại lấy quẻ này để đoán cho người mà tôi cứ tưởng bạn tôi thì có thể sai.
Chưa đến hạn một tuần . Xin được nói rõ hơn. Có thể người mà tôi tưởng là bạn tôi đó bị lâu hơn.
Nhưng dù sao tôi cũng chúc sự an lành đến với mọi chúng sinh trên thế giới này.

Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Chuyện đời. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.