THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH BAO TRÙM LÊN MỌI LĨNH VỰC:

VŨ TRỤ, THIÊN NHIÊN, XÃ HỘI, CUỘC SỐNG VÀ MỌI HÀNH VI CON NGƯỜI

VỚI KHẢ NĂNG TIÊN TRI.

 Thuyết Âm Dương Ngũ hành không thuộc về nền văn minh Hán, điều này đến nay – chí ít ở trong website lyhocdongphuong.org.vn là điều hiển nhiên, trở thành nền tảng tri thức căn bản để tiếp tục khảo sát, phát triển, nên không cần phải nhắc lại. Cho đến ngày hôm nay, đã có nhiều chứng lý xác định điều này.

Không thể có một nền văn minh nào trong lịch sử của nền văn minh hiện đại với nhận thức trở thành mặc định truyền thống: bắt đầu từ đồ đá cách đây 10.000 năm với bầy người nguyên thủy, những bộ lạc sơ khai, rồi đồ đồng, đồ sắt..vv…đến ngày hôm nay là chủ thể nền tảng tri thức hình thành thuyết ADNH.

Căn cứ vào tiêu chí thứ hai là chuẩn mực để thẩm định nền văn minh chủ thể của thuyết ADNh phát biểu như sau:

 2/ Nền văn minh được coi là chủ nhân của một học thuyết phải chứng tỏ được nền tảng tri thức đã tạo dựng nên hệ thống lý thuyết thuộc về nền văn minh đó.

Với tiêu chí này thì ngay cả nền văn minh Lạc Việt, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử, cũng không phải chủ thể sáng tạo thuyết ADNh. Nhưng tôi xác định rằng:

Nền văn minh Lạc Việt, một thời huy hoàng ở miền nam Dương tử chính là nền văn minh lưu giữ lại những giá trị tri thức đích thực của học thuyết này, từ một nền văn minh toàn cầu huyền vĩ đã bị hủy diệt bởi thiên tai, mà tôi đặt tên là văn minh Atlantic.

Do đó, chỉ có di sản văn hóa truyền thống Việt mới có thể phục hồi những giá tri tri thức đích thực của thuyết ADNH. Điều này đã được mô tả trong cuốn sách đã xuất bản “Minh Triết Việt trong văn minh Đông phương” (Nxb Tri Thức 2014).

 

Thuyết ADNH – lý thuyết thống nhất vũ trụ, không thể là sản phẩm của một quốc gia, dân tộc, hoặc một vùng lãnh thổ nào trên trái Đất. Nó phải là sự tích hợp của cả một quá trình tiến hóa của cả một nền văn minh.

 

Tôi chưa chứng minh điều này, nên coi như là một tiền đề (Tiền có dấu huyền) (*). Từ tiền đề này, chúng ta nhận thấy rằng: hệ thống phương pháp luận của thuyết ADNH bao trùm lên mọi lĩnh vực một cách rất sâu sắc và là một thực tế đã được chứng nghiệm – không phải vài chục, vài trăm năm..mà là hàng thiên niên kỷ trong xã hội Đông phương từ thời được coi là Cổ đại đến nay. Điều này, không cần chuyên môn sâu, chỉ cần quan tâm thì có thể nói rằng: Tất cả mọi lĩnh vực từ vũ trụ, thiên nhiên, cuộc  sống và con người đều được giải thích bằng những dấu ấn, tuy rời rạc, khó hiểu, nhưng đều nằm trong hệ thống phương pháp luận của thuyết ADNH.

Có điều đặc biệt là: chỉ riêng môn Đông Y, chỉ có sự giải thích bằng hệ thống phương pháp luận của học thuyết ADNh, nhưng không thấy mô hình biểu kiến tổng hợp thực tại và mô tả tính quy luật tương tác của một thực tại, như các môn khác là: phong thủy, dự báo. Riêng môn dự báo tổng hợp rất nhiều ngành khác nhau. Trong dự báo lại có các chuyên ngành liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Vũ trụ, thiên nhiên, xã hội, cuộc sống và con người…- ít nhất trong khả năng sưu tầm của tôi nhân thấy điều này. 

Thí dụ:

A/ Trong khoa Tử Vi, để mô tả một cách tổng hợp các quy luật tương tác của vũ trụ lên Địa Cầu và con người với khả năng xét đoán đến từng hành vi có thể tiên tri, thì mô hình biểu kiến tồng hợp của nó chính là mô hình Thiên bàn Tử Vi và các đại lượng tương tác có tính quy luật. Hoặc it nhất trong ngành Bốc Dịch thì mô hình biểu kiến của nó chính là quẻ Dịch.

B/ Trong ngành phong thủy – Địa Lý Lạc Việt (*) – thì rất nhiều mô hình biểu kiến. Điều này chỉ cần quán xét cái La bàn loại 28 tầng cũng đủ thấy được một sự mô tả các quy luật tương tác cực kỳ phức tạp của vũ trụ, thiên nhiên đến ngôi gia và ảnh hưởng tới con người. Chưa kể hàng loạt những mô hình biểu kiến khác liên quan đến từng chuyên ngành nhỏ hơn của riêng ngành Địa Lý Lạc Việt.

Nhưng trong Đông y, hoàn toàn chỉ có một hệ thống phương pháp luận chuyên ngành, là hệ quả của thuyết ADNh, mô tả các trạng thái bệnh tật, sức khỏe của con người, với những mô hình mô tả một thực tại có thể kiểm chứng được. Thí dụ như mô hình hệ thống Kinh Lạc vận động trong con người.

Đây không phải là một khiếm khuyết của ngành Đông Y, trong hệ thống phương pháp luận của thuyết ADNh. Mà là tính tất yếu của một hệ thống lý thuyết bao trùm lên mọi hiện tượng và là Lý thuyết thống nhất. Bởi vì, trong việc chẩn trị bệnh, bồi dưỡng sức khỏe của từng cá thể là nhưng tác động cụ thể rất chi tiết cho một cá thể trên địa cầu, nó không thể lập thành một mô hình biểu kiến có tính tông hợp. Những thày Đông y giỏi đều kiêm thêm kiến thức về Lý học liên quan, như Tử Vi, bốc Dịch để tham khảo về diễn tiến sức khỏe. Và chính những chuyên ngành dự báo như Tử Vi, bốc Dịch cho từng số phận con người, là sự bổ sung cho ngành Đông y (**).

Như vậy, với một sự tổng hợp tất cả những thực tế liên quan đến thuyết ADNh đã phổ biến và chi phối làm nên nền văn minh Đông phương huyền vĩ, cho thấy rằng: Thuyết ADNh bao trùm lên mọi lĩnh vực và hệ quả của nó là từng chuyên ngành khác nhau với những hệ thống kiến thức chuyên môn sâu, vô cùng đồ sô cho từng chuyên ngành.

Nền văn minh này, không thể phát triển trong lịch sử văn minh Hán. Bởi vậy, đó là nguyên nhân chủ yếu để hơn 2000 năm trôi qua, kể từ khi nền văn minh Lạc Việt sụp đổ ở miền Nam sông Dương Tử, nền văn minh Hán không thể phục hồi lại được học thuyết này.

Đấy chính là tiêu chí thứ 2, trong hệ thống ba tiêu chí khoa học làm chuẩn mực để thẩm định nền văn minh chủ nhân của một học thuyết.

Quote

2/ Nền văn minh được coi là chủ nhân của một học thuyết phải chứng tỏ được nền tảng tri thức đã tạo dựng nên hệ thống lý thuyết thuộc về nền văn minh đó.

 

Thưa quí vị quan tâm.

Sự mô tả của thuyết ADNh, bao trùm lên mọi lịnh vực trong không gian sống của con người và xuyên suốt thời gian của lịch sử vũ trụ là một yếu tố xác định: Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất mà con người đang mơ ước. Nền văn minh Lạc Việt, mà hậu duệ chính là người Việt Nam hiện nay là chủ sở hữu đích thực của những giá tri thức của nền văn minh Đông phương. Và chỉ có nền văn hiến Việt – dù qua bao thăng trầm của Việt sử – nhưng với những di sản còn lại trong những  văn hóa truyền thống của người Việt, mới có khả năng phục hồi lại học thuyết Âm Dương Ngũ hành để đóng góp vào kho tàng tri thức của nhân loại, trong cuộc hội nhập toàn cầu

=====================

* Trong toán học, khái niệm “Tiên đề” là không thể chứng minh được, bắt buộc phải chấp nhận. Tôi dùng khái niệm “Tiền đề” (Tiền có dấu huyền) là một định đề cho trước để tiếp tục triển khai một vấn đề diễn biến sau đó và có thể chứng minh được.

** Riêng môn Đông Y thực sự huyền diệu. Ngày xưa, nhà nước đã có một chủ trương rất chính xác là “Đông Tây y kết hợp”. Cha tôi, ông Nguyễn Văn Thành, tức Trần Quang Hy, vào năm 1957, là người trực tiếp cầm quyết định của Hồ Chủ tịch thành lập viện nghiên cứu Đông Y Việt Nam, ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm Hanoi. Nhưng rất tiếc! Cùng chung số phận với các giá trị khác của thuyết ADNh về tính huyền bí khó hiểu, khi kiến thức khoa học chưa phát triển, nên phương pháp nghiên cứu không định hướng rõ ràng được. Chính người Trung Quốc ngày nay, cũng phủ nhận môn Đông Y vì tính huyền bí khó hiểu của nó (Tôi đã đưa diều này trên diễn đàn). Nên đến này không thấy tồn tại Viện này nữa.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.