THIÊN THẦN CỦA TÔI

Nó là con gái tôi đấy. Nó bắt tôi phải gọi nó là Thiên Thần. Vì ba là Thiên Sứ thì con là Thiên Thần là đúng rồi hả ba! Ừ đúng quá rồi. Với tôi thì nó lúc nào cũng đúng . Tôi chiều nó lắm. Nên nó chuyên bắt nạt ba. Số Tử Vi của tôi bảo rằng: Khi tôi chết thì có một con gái và con rể bên cạnh. Tôi nghĩ đến vợ chồng nó. Như vậy, lúc tôi chết, tôi ở trên quê tôi thì mới có vợ chồng nó chứ? Vợ chồng nó ở Hanoi mà. Có phải thế không nhỉ? Con gái yêu quí của ba.
Thiên Sứ

Bài này đã được đăng trong Chưa được phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.