NGUỒN GỐC ÂM LỊCH – NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT.

NGUỒN GỐC ÂM LỊCH – NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT.
Khoa học hiện đại xác định rằng:
Trên bầu trời nhìn từ trái Đất, có ba chòm sao Thiên Cực Bắc thay đổi theo chu kỳ xấp xỉ 6400 năm – Việt lịch xác định chính xác là: 6480 năm, gồm:
Đại Hùng Tinh – Thiên Lang – và Vũ Tiên.
Danh xưng của ba chòm sao Thiên Cực Bắc đó, chính là Phả hệ theo truyền thuyết của Việt tộc, còn lưu truyền đến ngày nay. Đó chính là các chòm sao: Vũ Tiên – Tằng tổ Mẫu của Việt tộc – Đại Hùng tinh với thời đại HÙNG VƯƠNG và con của các vua Hùng gọi LANG – ứng với chòm sao Thiên Cực Bắc tiếp theo sau chu kỳ của chòm sao Thiên Cực Bắc hiện nay, là: Thiên Lang.
Truyền thuyết kể lại rằng:
1/ Kinh Dương Vương đi tuần ở Động Đình Hồ lấy tiên nữ là VŨ TIÊN, sinh ra Lạc Long Quân – Ứng với chòm sao Vũ Tiên.
2/ Tổ phụ Lạc Long Quân lấy Tổ Mẫu Âu Cơ sinh ra một cái bọc chứa 100 trứng, nở ra 100 người con trai. 50 người con theo Mẹ lên núi, người con thứ nhất lên làm Vua với danh xưng Hùng Vương thứ nhất. Ứng với chòm sao Đại Hùng Tinh. Chòm sao Thiên Cực bắc hiện nay.
3/ Danh xưng con gái của vua gọi là Mỵ Nương. Con trai gọi là Lang. Ứng với chòm sao Thiên Lang – tức chòm sao Thiên Cực bắc tiếp theo chu kỳ của chòm sao Đại Hùng Tinh.
Thưa quý vị và các bạn.
1/ Hiện nay chúng ta đang ở chu kỳ lịch kiến Dần – tháng Giêng là tháng Dần. Tức đang thuộc về chòm sao Thiên Cực Bắc – Đại Hùng tinh – quản. Theo nguyên lý Dương trước Âm sau – nên tiếp theo sẽ là chòm sao Thiên Lang – con của vua Hùng quản. Tức lịch kiến Tý.
2/ Sau chu kỳ 6480 năm của chòm sao Thiên Lang, chu kỳ của các chòm sao Thiên Cực Bắc tiếp đến chòm sao Vũ Tiên – tức lịch kiến Sửu.
Trong ba chu kỳ này – Kiến Tý, Kiến Sửu và kiến Dần thì có hai con giáp, là:
Dần (Tháng Giêng) và Tý (Tháng Một) là thuộc Dương, ứng với danh xưng của Vua Hùng và con trai là Lang (Thuộc Dương). Tháng Sửu thuộc Âm, nên ứng với Tằng tổ Mẫu thuộc Âm.
Chúng ta rất dễ dàng nhận thấy rằng: Hai tháng Dương – Tý/ Dần – với một tháng Âm (Sửu) ở giữa thì đây chính là quái Ly trong Việt Dịch. Hình tượng quái Ly đã xác định một nền văn hiến Việt một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử, và là chủ nhân đích thực của nền văn minh Đông phương.
Cả ba chu kỳ của các chòm sao Thiên cực Bắc này, kéo dài:
6480 x 3 = 19. 440 năm.
Phân Âm Dương:
Tức nhân 2 = 38. 880 năm.
Đây chính là thời gian gấp 3/ 2 lần một Đại Vận Hội của Thái Ất – cũng được tính theo 12 con giáp.
Một Đại Vận hội = 12. 960 năm. Hay nói rõ hơn: Bằng đúng một nửa thời gian trái đất quay một vòng quanh giải Ngân hà, gồm hai Đại Vận hội = 25. 920 năm.
Như vậy, với 6 Đại Vận Hội sẽ tương đương hai chu kỳ của các chòm sao Thiên Cực Bắc.
12 Đại Vận Hội, sẽ tương đương bốn chu kỳ Thiên cực Bắc.
Nếu mỗi chu kỳ Thiên Cực bắc được sắp thứ tự theo 12 con giáp (Chu kỳ lặp lại) – thì chúng ta tiếp tục tính đến giây /O/ của vũ trụ.
Như vậy, chúng ta thấy rất rõ rằng: Khi Khổng tử xác định:
“Về Lễ ta theo nhà Chu. Nhưng về lịch ta theo nhà Hạ, Vì lịch nhà Hạ phải ánh đúng chu kỳ thời tiết hiện nay (Lịch kiến Dần, mà chúng ta đang dùng)”.
Khoa học hiện đại, với thực chứng và thực nghiệm xác định ba chòm sao Thiên Cực Bắc và chu kỳ hơn 6000 năm của nó, đã cho thấy Khổng tử không có kiến thức tối thiểu về Thiên văn ở tầm vũ trụ. Nhưng tiếc thay! Cho đến ngày hôm nay, bao kẻ vẫn dẫn Khổng tử, như một vị Thánh tổ Nho giáo phương Đông và coi nguồn gốc lịch là từ văn minh Hán, một cách dốt nát và ngu xuẩn.
Tôi đã xác định rằng:
Anh chị em Địa Lý Lạc Việt, không gọi Âm lịch, mà từ nay gọi là Việt Lịch, để khẳng định nguồn gốc Âm lịch của nền văn minh Đông phương huyền vĩ.
Anh chị em cần nhớ rằng: Sự chính xác về lịch pháp của Việt lịch – tức Âm lịch Đông phương – chính là sự mô tả chính xác một không gian tương tác có quy luật của vũ trụ, có thể tiên tri. Và hàng Thiên niên kỷ qua, tất cả thế giới Đông phương này đã tiên tri mọi sự kiện với thời gian Đông phương. Bởi chính những quy luật tương tác và trường tương tác đầy bí ẩn một cách huyền vĩ của nó.
Chia sẻ với anh chị em những tri kiến thức này, hy vọng những tinh hoa của thế hệ tiếp nối, sẽ tiếp tục khám phá, chứng minh một nền văn minh huyền vĩ nhân danh nền văn hiến Việt.
Cảm ơn vì đã quan tâm.
Xin chúc một buổi sáng an lành đến với các bạn, qua bản “Dạ Khúc” từ giọng ca huyền thoại Thái Thanh.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.