NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA MỘT HỆ THỐNG LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT.

Thưa quý vị và các bạn.
Vấn đề về một Lý Thuyết Thống Nhất vũ trụ (Unified field theory), đã được các khoa học gia tinh hoa của nhân loại, đặt ra từ nửa đầu thế kỷ XX. Nhưng đến nay mô hình về lý thuyết Thống Nhất vẫn rất mơ hồ.
Quý vị và các bạn cũng biết rõ ràng:
Tôi đã chứng minh thuyết Âm Dương Ngũ hành & Kinh Dịch, chính là Lý Thuyết Thống Nhất ,mà nhân loại đang mơ ước. Và tôi cũng chứng minh rằng: Thuyết ADNh & Kinh Dịch không có xuất xứ trong lịch sử nhận thức được của nền văn minh hiện đại. Nó thuộc về một nền văn minh tồn tại trước lịch sử của nền văn minh của chúng ta. Tôi định danh là nền văn minh Atlantic. Nền văn minh này đã sụp đổ bới một thiên tai mang tính toàn cầu. Và Việt tộc chính là hậu duê còn sống sót của nền văn minh này. Đối với tôi> Đây là phương tiện hữu hiệu nhất, để chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử, chủ nhân đích thực kế thừa những tri thức của nền văn minh Atlantic. Tôi đã chứng minh hai tiền đề cho hệ thống lý thuyết ADNh & Kinh Dịch, trong hai cuốn sách đã xuất bản, là “Tìm về cội nguồn kinh Dịch’ và “Minh triết Việt trong văn minh Đông phương” (Nxb HD 2019 & 2020).
Nội dung chính của bài viết này, tôi đã đề cập đến trong bài Quốc tế các nhà giáo 20/ 11, trên Fb của tôi. Nhưng tôi nghĩ đây là một đề tài nghiêm túc, nên viết riêng để quý vị và các bạn, cùng anh chị em các lớp Lạc Việt tham khảo.
SW Hawking nói:
“Để thành lập một hệ thống Lý thuyết thống nhất, trong điều kiện nền tảng tri thức hiện nay của nền văn minh, chúng ta phải thành lập những hệ tiền đề”.
Và sau những hệ tiên đề đó, cần phải xác định các nội dung sau đây:
1/ Phải xác định vũ trụ ở giây ‘0’ là trạng thái Tuyệt đối. Nếu thế giới này không công nhận điều đó, thì coi như một tiền đề, từ đó xác định một mô hình vũ trụ trước Bic Bang.
2/ Xác định một “Không Gian đa chiều”. Về vấn đề này, tôi đã chứng minh trong cuốn “Tìm về cội nguồn Kinh Dịch” nói trên. Trong cuốn sách này, tôi đã chứng minh rằng:
Quan niệm “không gian ba chiều” là một suy nghĩ lối mòn, vì chúng ta tiếp thu từ bé. Thực chất ý niệm về ‘Không gian ba chiều”, chỉ là một mô hình biểu kiến, dùng để mô tả các chuyển động của mọi trạng thái vật chất trong vũ trụ. Bản thể của Không Gian là “n” chiều.
Không xác định “Không Gian ‘N’ chiều” sẽ không thể lập thành một Lý Thuyết thống nhất.
3/ Nhà bác học Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã nói:
“Để giải thích một hiện tượng dù rất nhỏ, cũng phải viện dẫn đến toàn thể lịch sử hình thành vũ trụ”>
Hoàn toàn chính xác! Nhưng nhận xét này của GS Trịnh Xuân Thuận, phải được chứng minh bằng một “Trường tương tác” bao trùm khắp vũ trụ trong Không gian và Thời gian lịch sử của nó. Tức là phải có một “Trường Tương Tác” này, mới chứng minh được nhận xét của Gs Trịnh Xuân Thuận. Đó chính là khái niệm “KHÍ”, trong Lý Học Đông phương> Một danh từ không có trong Tự điển của khoa học hiện đại.
Trên cơ sở định nghĩa về “Khí” của tôi > đã mô tả trong sách nói trên, áp dụng vào vũ trụ trước Trần Thời Gian > sẽ giải thích toàn bộ các mối liên hệ của các hiện tượng trong lịch sử vũ trụ, liên quan đến sự xuất hiện của một hiện tượng nhò nhất, mà Gs Trịnh Xuân Thuận đã nói ở trên.
Khí> Trường tương tác > phải được mô tả với tư cách là một thực tế tồn tại của vật chất trong vũ trụ phía trước “Trần Thời gian” và sự bùng nổ của vũ trụ.
Nó không thể là hệ quả của tư duy tổng hợp giải thích về nó> Lý thuyết Dây > Sai ngay từ cách đặt vấn đề của hệ thống Lý thuyết này. Định nghĩa về Khí của tôi là:
“Khí là một trạng thái tồn tại của vật chất, được hình thành sự tương tác của Vật chất và tương tác trở lại với vật chất hình thành nên nó”.
Với định nghĩa này> Thì Khí chính là trạng thái thứ ba sau giây “0′ trong lịch sử vũ trụ. và đó chính là Trường tương tác kết nối toàn bộ lịch sử hình thành vũ trụ này.
4/ Mô hình Bát quái và hệ thống 64 quẻ, chính là mô hình Toán học theo hệ Nhị phân, mô tả nội dung của thuyết ADNh. Phù hợp với tiêu chí khoa học xác định:
“Một lý thuyết được coi là khoa học, thì phải có một mô thức Toán học mô tả được nó”.
Vì sao phải dùng Hệ Toán học Nhị phân, để mô tả sự vận đông, tương tác trong toàn thể vũ trụ?
Bởi vì theo sự tìm hiểu của tôi> Hệ Toán học Nhị Phân có khả năng tính chính xác bất kỳ con số nào sau dấu phẩy của số ‘Pi’. Mà với kiến thức phổ thông, thì số Pi, chính là con số vô tỷ để tính toán các trị số liên quan đến các vòng tròn. Trong khi đó, tất cả sự vận động của vũ trụ, ngay sau giây “0” , là chuyển động cong theo Tỷ Lệ vàng. Do tính chất đó của Hệ Toán Học Nhị phân. có thể tính toán chính xác sự vận động của toàn thể lịch sử vận động và tương tác trong không gian vũ trụ.
5/ Định nghĩa lại tất cả các khái niệm mơ hồ trong các di sản còn lại của nền văn hiến Việt, thể hiện dưới các bản văn chữ Hán.
Một trong ba yếu tố cần thiết cho sự phát triển của nền văn minh, chính là hệ thống ngôn ngữ, đủ để diễn đạt các khái niệm liên quan. Tôi đã chứng minh rằng:
Ngôn ngữ Việt là ngôn ngữ cao cấp nhất trong toàn bộ hệ thống ngôn ngữ hiện nay. Nó có thể dịch toàn bộ các hệ thống ngôn ngữ phi Việt ra ngôn ngữ Việt và không có chiều ngược lại.
Do đó, để phục hồi các khí niệm mơ hồ trong các di sản Việt bị Hán hóa. Chỉ có hệ thống Việt Nho, mới diễn đạt và phục hồi những khái niệm mơ hồ qua những di sản Việt bị Hán hóa.
Theo sự tìm hiểu của tôi, thì ông cha ta gọi hệ thống chữ Hán đang dùng trong các cổ thư, là chữ Nho. chứ không phải là chữ Hán Việt.
“Ông Đồ Nho” chứ không có ông Đồ Hán Việt> Một bằng chứng sinh động, ai cũng biết> Ngay nửa đầu thế kỷ XX, cụ Tú Xương viết:
‘Thôi có làm chi cái chữ “NHO”
Ông nghè, ông cống cũng nằm co.”.
Chỉ đến khi ông Đào Duy Anh, viết cuốn từ điển Hán Việt, thì mới hình thành ý tưởng chữ Hán Việt. Nếu chấp vào đấy, sẽ không thể phục hồi được bản chất các khái niệm được mô tả trong các di sản Việt bị Hán hóa. Thí dụ: “Thái Cực” > Hiểu theo nghĩa Việt Nho là Trạng thái vượt qua mọi giới hạn. Hiểu theo Chu Đôn Di là “vô cực”?!?
Với tôi> Không có khái niệm từ Hán Việt.
6/ Xác định nguyên lý căn để của thuyết ADNh & Kinh Dịch, chính là ‘Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt”. Đây chính là nguyên lý căn để và cơ sở để phục hồi tất cả những giá trị đích thực của thuyết ADNh & Kinh Dịch. và xác định chủ thể nền tảng tri thức của văn minh Cổ Đông phương, nhân danh nền văn hiến Việt.
Nhân đây, tôi cũng cần xác định rằng:
Bất cứ một học viên các khóa Lạc Việt, không ứng dụng nguyên lý căn để “Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt” trong các ứng dụng của văn minh Cổ Đông phương, đều không phải ý thức truyền đạt của tôi. Họ có quyền tự do ứng dụng và các học viên cũng đủ thành phần. Tôi chịu trách nhiệm về nội dung những bài giảng của tôi> Nhưng không chịu trách nhiệm về ứng dụng của họ. Đã có học viên theo tôi lâu năm. Nhưng vẫn ứng dụng theo sách cổ chữ Hán> Không đổi chỗ Đoài Ly, khiến cho một doanh nghiệp tý nữa phá sản, nếu tôi không kịp thời sửa chữa.
SW Hawking viết;
“Nếu quả thật có một Lý thuyết thống nhất, thì chính nó quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?”
Đây là một sự xác định của một thiên tài.
Cho nên, với những kẻ phản đối chỉ đơn giản là Thượng Đế chưa khai mở cho họ> vì cấu trúc não chưa hoàn chỉnh, vẫn còn đang trong quá trình tiến hóa..
7/ Định nghĩa lại nội hàm khái niệm phạm trù vật chất:
Khái niệm ‘vật chất’ là một phạm trù mang tính triết học, hệ quả của tư duy tổng hợp trừu tượng> Do đó, hiểu về bản thể nội hàm này, sẽ tùy thuộc vào sự nhận thức thực tế khách quan được tổng hợp của một nền văn minh. Lịch sử nhân loại đã bốn lần định nghĩa lại về vật chất. Định nghĩa về vật chất của tôi, là:
“Tất cả mọi trạng thái tồn tại có năng lượng và tương tác đều là Vật chất”.
Với định nghĩa này, Thượng Đế cũng là một dạng tồn tại của vật chất> nếu quả thực Ngài đang chi phối vũ trụ này. Đây cũng chính là sự xác định tính Tuyệt Đối ở giấy “0′, trong lịch sử hình thành vũ trụ.
Ngài Albert Einstein đã viết:
“Tương lai của khoa học sẽ không có Thượng Đế của những cá nhân”.
Với tôi> Đây là yếu tố quyết định, khiến nền văn minh này phải công nhận Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử và là chủ nhân đích thực của nền văn minh Cổ Đông phương.
“Cứu cánh của nhân loại đến từ phương Đông”.
Một nữ Chiêm tính gia nổi tiếng của Hoa Kỳ > Jeane Dixon > đã xác định điều này. Bà ấy nói đúng đấy> Với lý thuyết Thống Nhất thì bói toán rất có ‘cơ sở khoa học”. Hi.
Quý vị, các bạn và anh chị em tham khảo đường link dưới đây, mô tả về một lý thuyết thống nhất.

https://vusta.vn/vai-net-ve-ly-thuyet-thong-nhat-trong…

NGÀI ARISTOLES . đã hoàn toàn đúng khi mô tả về nền văn minh huyền vĩ Atlantic> có trước nền văn minh của chúng ta.
Nhưng sai lầm của ngài lại chính là quan niệm cho rằng Atlantic chỉ là nền văn minh của một vùng lãnh thổ. Sai!.
THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN.
Bài viết dưới đây của Tiến sĩ Vật Lý Lý thuyết >Thai Thuong Triet. Khi comment vào bài viết của tôi “NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA MỘT HỆ THỐNG LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT” được chia sẻ trên Fb của Xuân Hậu. Người này đã bị tôi chặn nick từ lâu trên Fb của tôi.
Sự phản biện ngạo mạn của người này, tôi chia sẻ ngay lên đây bằng coppi bài viết. Điều này cho thấy rằng: Tôi không coi trình độ của người này, đủ tầm để phản biện tôi, Nên tôi công khai bài viết của người này để quý vị và các bạn tham khảo.
*
Toàn văn bài viết của Thái Thường Triết:
[“VẬT LÝ HIỆN ĐẠI CHỈ NHƯ ÁNH ĐOM ĐÓM LẬP LOÈ DƯỚI ÁNH SÁNG BAN NGÀY CỦA THUYẾT TỔNG QUÁT VŨ TRỤ, NẾU KHÔNG CHỊU ĐỌC THUYẾT NÀY ĐỂ HIỀU VŨ TRỤ, THÌ ĐỪNG TỰ XƯNG LÀ NHÀ KHOA HỌC CHÂN CHÍNH NỮA, MÀ HÃY NGẬM MỒM VÀO!
Thế giới vật chất chỉ tồn tại trong thực tế, còn quá khứ và tương lai của thế giới vật chất chỉ tồn tại trong tư duy trí tuệ con người mà thôi. Vậy nên khi nghiên cứu sự vận động của thế giới vật chất trong thực tế, thì thời gian chỉ được đề cập trong khái niệm vận tốc tức thời tại thời điểm quan sát.
Thuyết Tương Đối không cho phép chúng ta có quan niệm về thời gian và không gian tuyệt đối do đó cũng không có khái niệm đồng thời và khái niệm vecto trong không gian cong đa chiều. Các giáo trình vật lý lý thuyết hiện nay chấp nhận thuyết này vậy mà vẫn mặc nhiên coi đồng thời là đương nhiên, cố tình phớt lờ sự vô lý đến mức hài hước này, rồi áp dụng Giải Tích Vecto trong toán học để nguỵ biện, biến vật lý lý thuyết thành một mớ hỗn độn như ngày nay.
Hãy kích vào bất cứ chổ nào trong file PDF sau để đọc toàn bộ thuyết Spin!
Hết trích.
Thưa quý vị và các bạn.
Một lý thuyết khoa học phải thỏa mãn những tiêu chí khoa học> làm chuẩn mực để thẩm định tính khoa học của nó. Một Lý thuyết thống nhất còn cần nhiều tiêu chí đặc thù hơn nữa, vì nó mô tả chân lý cuối cùng của vũ trụ. Thuyết Spin của người này, không thỏa mãn tiêu chí nào> Thí dụ: Thượng Đế nằm ở vị trí nào trong thuyết spin của người này> với tiêu chí: Một Lý thuyết Thống nhất phải giải thích được các vấn đề tôn giáo và tâm linh!
Thuyết ADNh & Kinh Dịch – phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt > có thể giải thích luôn ý nghĩa của biểu tượng quả táo cắn dở của bà Eva.

Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm.

THẬT TỘI NGHIỆP CHO VỊ TIẾN SĨ NÀY> Phải giới thiệu lý thuyết của họ trên một Fb có số người quan tâm giới hạn. nên tôi đưa vào fb của tôi với gần 9000 người theo dõi. Cái ngạo mạn của người này thể hiện ở đoạn trích dẫn sau đây:
Trích:
[“Thế giới vật chất chỉ tồn tại trong thực tế, còn quá khứ và tương lai của thế giới vật chất chỉ tồn tại trong tư duy trí tuệ con người mà thôi”].
Vậy cái vật chất chỉ tồn tại trên thực tế ấy, tính bằng đơn vị thời gian nào? > Một giây; hay 1/ 1000 giây? Quá khứ và tương lai của thực taki5 vật chất đó tính bằng đơn vị thời gian nào?

Bởi vâỵ> sự nhầm lẫn khái niệm đã dẫn người này có thể “Tẩu Hỏa nhập ma”.

HƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN.
Trong chủ đề này, tôi đã dẫn lời SW Hawking như sau:
]”Nếu quả thật có một Lý thuyết thống nhất, thì chính nó quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?”
Đây là một sự xác định của một thiên tài”].
Nó xác định nhận xét thiên tài Albert Einstein, hoàn toàn đúng, là:
“Chúa không chơi trò xúc sắc”> Tức là toàn bộ lịch sử vũ trụ từ giây “0”, mang tính quy luật và có khả năng tiên tri> Hay nói rõ hơn> tất cả nền tảng tri thức của nền văn minh này, có thể xác định được bản thể của một Lý Thuyết thống nhất hay không? Còn mấy Viện Hàn Lâm khoa học > Những phần từ trí thức tinh hoa của nền văn minh hiện đại> công nhận hay không công nhận> cũng chưa đủ tư cách là một quyết định đúng sai cho một hệ thống Lý Thuyết thống nhất > theo tinh thần diễn ngôn của ngai Hawking. Cho nên, đừng đem tiêu chí “đăng báo” khoa học nước ngoài để thẩm định Lý thuyết thống nhất với tôi. Cho nên tôi đã viết:
[“Cho nên, với những kẻ phản đối chỉ đơn giản là Thượng Đế chưa khai mở cho họ> vì cấu trúc não chưa hoàn chỉnh, vẫn còn đang trong quá trình tiến hóa…”]
Tôi đã nói nhiều lần và cần phải nhắc lại rằng: Ngay cả việc xác định: Thuyết ADNh & Kinh Dịch > Phục hổi nhân danh nền văn hiến Việt > với tôi chỉ là “PHƯƠNG TIỆN”, chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến> một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương Tử.
Cho nên tôi không cần ‘đăng báo”> Quyết định cuối cùng thuộc về Thượng Đế.

Tại rách việc, viết chơi vậy thôi> Tiến sĩ Thái Thương Triết> không phải là đối tượng tôi quan tâm.

THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN.
Bà xem bói nổi tiếng thế giới, Baba Vanga > đã nói:
“Một Lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại” > Trong cuốn “Vanga – nhà tiên tri vĩ đại”. Nxb CAND 1997 (hoặc 1996/ 1998), còn có đoạn “…nhưng còn lâu lắm. Chỉ đến khi dân tộc Arxyri bị hủy diệt”.
Báo hại Thiên Sứ tôi phải cất công đi tìm dân tộc Arxyri, từ trong cổ sử của nhân loại. Lão Gàn đã tìm ra manh mối dân tộc Arxyri> trong một cuốn Kinh Thánh, cũ đến mức, rất khó để lật từng trang sách. Tạm thời nguồn gốc dân tộc Arxyri, thuộc bí mật vũ trụ chưa thể công bố.
Nhưng qua lời bói toán của bà Vanga, quý vị cũng thấy: Ngay cả với những hiện tượng tâm linh> Thuyết ADNh& Kinh Dịch > phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt> cũng phù hợp với dự báo của bà Vanga.
Có thể nói rằng:
Duy nhất thuyết ADNh & Kinh Dịch > phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt>phù hợp với tất cả các tiêu chí của một lý thuyết khoa học và Lý Thuyết thống nhất. Kể cả những tiêu chí đặc thù riêng cho nó. Và không chỉ dừng ở đấy> Nó còn phù hợp với tất cả những vấn đề thuộc về tâm linh.
Hiện nay, theo tôi> Thuyết ADNh & Kinh Dịch > phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt> là ứng cử viên sáng giá nhất, trong tất cả những thứ lý thuyết liên quan đến vũ trụ.
Chân lý không cần đến số đông. Nên nếu cả thế giới này công nhận hay không công nhận > Tôi không quan tâm> Tôi cần sự phán quyết cuối cùng của Thượng Đế.
[“Nếu quả thật có một Lý thuyết thống nhất, thì chính nó quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?”]
THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN.
Từ sáng đến giờ, bệnh tưởng ‘viên tịch”. Đến bây giờ mới hơi tỉnh lại và lên Fb. Tôi sẽ phân tích lần lượt từng yếu tố xác định một LÝ THUYÊT THỐNG NHẤT, mà tôi đã trình bày ở chủ đề này.
TIỀN ĐỀ THỨ NHẤT:
Thiên Sứ viết:
Trích:
[“1/ Phải xác định vũ trụ ở giây ‘0’ là trạng thái Tuyệt đối. Nếu thế giới này không công nhận điều đó, thì coi như một tiền đề, từ đó xác định một mô hình vũ trụ trước Bic Bang”.
Những luận đề chứng minh liên quan:
A/ Không thể có hai lý thuyết Thống Nhất> Không có khái niệm “Đa Vũ trụ”. Đây là sự đánh tráo khái niệm> Vì khái niệm vũ trụ là một phạm trù bao trùm không gian/ Thời gian> Nên chỉ có MỘT vũ trụ> Và nó phải được bắt đầu từ “TÍNH TUYỆT ĐỐI”. Đây chính là cơ sở thực tế của một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Nếu ko thừa nhận tính Tuyệt Đối ở giây “0′ của vũ trụ> thì phải coi nó như một TIỀN ĐỀ> và sẽ không thể có LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT. Sau đó, hệ luận chứng minh cho tiền đề này, chính là tiêu chí khoa học để thẩm định một hệ lý thuyêt khoa học được coi là đúng, công với các tiêu chí cho một LÝ THUYẾT THỐNG NHẤT &Lý thuyết khoa học nói chung.
B/ Tôi cần xác định rằng:
Bất cứ một phương thức toán học nào của nền văn minh hiện nay, đều không thể mô tả được tính TUYỆT ĐỐI & CẬN TUYỆT ĐỐI> Khái niệm “ĐIỂM’ > cơ sở của tất cả mọi phương thức Toán học của nền văn minh hiện nay> không có định lượng> Đó chính là cái CẬN TUYỆT ĐỐI. Và đó cũng chính là Nghi II trong thuyết ADNh & Kinh Dịch.
C/ Tôi cần xác định rằng:
Bất cứ một lý thuyết Vật Lý hoặc một phương thức Toán học nào của nền văn minh hiện nay> Đều vô vọng trong sự mô tả một Lý thuyết thống nhất, bằng hệ phương pháp luận của nó đều sai>Cho dù với một nền văn minh cao cấp hơn nền văn minh hiện nay> và nó là công trình tập thể của một Viện Hán lâm khoa học nổi tiếng thế giới, trong tương lai. Nhưng nếu dùng bât cứ phương thức Toán/Lý, đều chỉ mô tả tối đa đến phía sau Trần Thời gian.
Không thừa nhận tính TUYỆT ĐỐI ở giấy -0″ của vũ trụ> Nhận định của ngài Albert Einstein sẽ sai>khi ngài xác định rằng:
“Tương lai của khoa học sẽ loại bỏ Thượng Đế của những cá nhân’.
Diễn nôm nhận dịnh của ngài Eistein> Thượng Đế có tính TUYỆT ĐỐI> Bởi vậy, ngài Einstein sẽ sai> Nếu giấy “0” không phải tính tuyệt đối. Tất nhiên sẽ không thể có Thượng Đế nằm ngoài Thượng Đế cá nhân của tín đồ các Tôn giáo.
Do đó, tôi cần xác định rằng: Tất cả các tri thức Toán Lý của nền văn minh hiện nay và cả tương lai, đều không thể mô tả được tính TUYỆT ĐỐI ở giây “0′ của vũ trụ. Bởi vì tất cả khả năng tư duy của con người – trong đó có hệ TOÁN LY – đều chỉ có sau cái TUYỆT ĐÔI, cho nên nó không thể mô tả cái TUYỆT ĐỐI.
Đức Phật nói:
“Không thể có hai cái “TÍNH THẤY” nhìn thấy nhau”.Do đó, nếu Thượng Đế nói “Không!” > thì cũng theo dự ngôn của thiên tài SW Hawking> “Nhân loại chỉ còn cách lên sao Hỏa để ở”.
Theo như tôi được biết> Trước đây, gần như tuần lễ nào, cũng có những cuộc hội thảo quốc tế về những luận đề, liên quan đến Lý thuyết thống nhất trên toàn thế giới.
Để khẳng định> tất cả đều sai.
Tôi sẵn sàng đưa lên Fb của tôi tất cả những luận đề về Lý Thuyết thống nhất, bằng bất cứ ngôn ngữ chữ viết nào. Để từ đó, quý vị, các bạn và anh chị em trong các khóa Lạc Việt có thể so sánh đối chiếu với thuyết ADNh & Kinh Dịch > phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt.
Người đầu tiên là luận đề về học thuyết Spin của Tiến Sĩ Vật Lý Lý thuyết Thái Thường Triêt. Fb của tôi có gần 9000 người theo dõi. Việc giới thiệu đường linh luận đề của người này, về lý thuyết Spin của ông ta, chứng tỏ tôi ko coi đó là một thứ tôi cần quan tâm. Sẵn sàng tạo điều kiện cho ông ta phổ biến luận đề Spin của ông ta và của cả thế giới này.
Tôi cần xác định một lần nữa:
Tất cả nền tảng tri thức – trong cả quá trình lịch sử – của nền văn minh hiện nay, chưa đủ khả năng để thành lập một hệ Lý thuyết thống nhất.
Cho nên tôi thành thật khuyên những ai có tham vọng – ở bất cứ một địa vị học thuật nào > Từ viện sĩ Viện Hàn Lâm – hoặc toàn thể Viện Hàn Lâm – cho đến trẻ em bán vé số – có tham vọng diễn tà một hệ thống Lý Thuyết thống nhất, theo cách nghĩ của họ, rằng: Hãy suy nghĩ lại các hệ luận của họ.
Họ cứ tưởng lập thành một Lý thuyết thống nhất, dễ như ăn kẹo. Nó là quá trình của cả một nền văn minh> mà tôi gọi là Văn Minh Atlantic.
Tôi nhắc lại truyền ngôn nối tiếng của thiên tài SW Hawking:
“Nếu quả thực có một Lý thuyết Thống nhất> Thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?!”.
Bởi vậy, dù tôi có đưa tất cả các hệ luận về một lý thuyết thống nhất . của bất kỳ ai trên thế giới này, lên Fb của tôi> Đều ko có giá trị thẩm định> Quyết định cuối cùng thuộc về Thượng Đế.
Tôi nhắc lại rằng:

Nền tảng tri thức của nền văn minh hiện nay, chưa đủ để thành lập một hệ Lý thuyết thống nhất.

Tôi sẽ phân tích lần lượt từng yếu tố xác định một LÝ THUYÊT THỐNG NHẤT, mà tôi đã trình bày ở chủ đề này.
TIỀN ĐỀ THỨ HAI.
Trích:
[“2/ Xác định một “Không Gian đa chiều”. Về vấn đề này, tôi đã chứng minh trong cuốn “Tìm về cội nguồn Kinh Dịch” (Nxb HD 2020).. Trong cuốn sách này, tôi đã chứng minh rằng:
Quan niệm “không gian ba chiều” là một suy nghĩ lối mòn, vì chúng ta tiếp thu từ bé. Thực chất ý niệm về ‘Không gian ba chiều”, chỉ là một mô hình biểu kiến, dùng để mô tả các chuyển động của mọi trạng thái vật chất trong vũ trụ. Bản thể của Không Gian là “n” chiều.
Không xác định “Không Gian ‘N’ chiều” sẽ không thể lập thành một Lý Thuyết thống nhất.
Trước hết, tôi lưu ý quý vị, các bạn và anh chị em các khóa Lạc Việt rằng:
“Điểm là một khái niệm trừu tượng và không có định lượng”. Nó là hệ quả của TƯ DUY TRỪU TƯỢNG TỔNG HỢP (Theo cách mô tả của tôi> Có nội hàm gần giống thuật ngữ “Tư Duy phức hợp của tri thức khoa học hiện đại).
Xin lưu ý: Khái niệm “Điểm > theo cách diễn đạt của tôi> Tương ứng với Nghi II, trong Lý học Việt> Hoặc Đức Chúa Jesu trong Thiên Chúa giáo.
Từ khái niệm “Điểm” > cận tuyệt đối, chúng ta quán xét lại định nghĩa về ‘mặt phẳng” trong Toán học, như sau:
“Qua ba điểm trong không gian bất kỳ, chỉ có thể xác định một mặt phẳng và chỉ một mà thôi”.
Như vậy, khái niệm “mặt phẳng” cũng chỉ là một biểu tượng quy ước của tư duy. Vì nó phải có một nền tảng từ khái niệm “Điểm”> cũng là mô hình biểu kiến của Tư Duy. Từ đó chúng ta sẽ thấy mô hình không gian ba chiều> Cũng chỉ là mô hình biểu kiến> trong đó, mô tả sự chuyển đông Đa chiều, của bất cứ một trạng thái tồn tại nào của vật chất. cho nên, nó không thể là một thực tại của ‘Không gian ba chiều”.
Bây giờ chúng ta xem lại Định Lý Thales. Tôi nghĩ> bất cứ ai học qua lớp 9/ 12 đều biết định lý này. Ngày tôi còn học trên ghế nhà trường, định lý Thales được mô tả như sau.
Trích:
“Nếu có một chùm đường thẳng, cắt hai đường thẳng song song thành những đoạn thẳng tỷ lệ thì chúng sẽ đồng quy tại một điểm”.
bây giờ, tra cứu trên Google, định nghĩa có thay đổi. Nhưng nội hàm cơ bản không thay đổi. Và ngay từ thời điểm đó > cách đây 5000 năm trước > tôi đã hỏi thấy giáo của tôi:
Thưa thày! Nếu các đoạn tỷ lệ đó bằng 1/ 1 > (tức chùm đương thẳng đó song song với nhau_> thì làm sao có thể đlồng quy tại một “điểm”.
Thày tôi trả lời:
“Nó gặp nhau ở VÔ CỰC”.
Ngày ấy, tôi đã im lặng và suy tư, cho cách giải thích của thày tôi. Vì trong tôi – lúc đó chỉ một gã gà tồ khoảng 15/ 16 tuổi – chưa có khái niệm hoàn chỉnh về “Vô Cực”> Cho đến tận ngày hôm nay > 5000 năm sau> khi tìm hiểu về Lý học Việt – tôi nhắc lại là: Lý học Việt – tôi đã nhận thấy rằng:
Chính định luật Thales nổi tiếng trong Toán học> Đã thừa nhận một mô hình CẬN TUYỆT ĐỐI. Tức là: những chùm đường thẳng khi chia cắt 2 đường thẳng song song, thành những đoạn Tỷ Lệ bằng “1”, thì chúng chỉ có thể gặp nhau ở khoảng cách “Cận Tuyệt Đối”. Tất nhiên, phía trước cái “Cận Tuyệt đối> Phải là cái Tuyệt Đối. Vì bản thân khái niệm “Điểm” trong toán học cũng là một khái niệm “Cận Tuyệt đối> Tôi đã chứng minh và xác định ở trên.
Tất nhiên, với “không gian Ba chiều”, ăn sâu vào tiềm thức mỗi con người từ hàng trăm năm qua, sẽ khó cảm nhận được những luận cứ của tôi. Nhưng tôi cần lưu ý rằng: Với không gian Ba chiều> sẽ không thể mô tả được giai đoạn vũ trụ trước Trần Thời Gian”. Hay nói rõ hơn:
Nếu căn cứ vào không gian Ba chiều, thì cơ chế nào để các dạng vật chất đầu tiên của vũ trụ sẽ hình thành và một diễn biến lịch sử đến các Thiên Hà như ngày nay?
Nhà bác học Thiên tài SW Hawking đã mô tả một không gian hai chiều, trong cuốn sách nổi tiếng của ông “Lược sử thời gian”. Và ngài cho rằng: Không gian Ba chiều mới giải thích được sự tồn tại của các sinh vật và các thực tại vật chất trong lịch sử vũ trụ. Tôi chắc chắn thuyết Bic Bang sẽ không thể chứng minh được điều này. Bởi vì tôi đã chứng minh rằng:
Khái niệm “Điểm”; ‘Đường thẳng’ và ‘Mặt phẳng> đều chỉ là mô hình biểu kiến không có định lượng. Đơn giản thôi:
Độ dày của một mặt phảng là bao nhiêu, khi nó có cơ sở từ ba ‘điểm”. Vốn không có Định Lượng?.
Tôi cần xác định rằng:
Bất cứ một phương thức toán học nào của nền văn minh hiện nay, đều không thể mô tả được tính TUYỆT ĐỐI & CẬN TUYỆT ĐỐI> Ngoại trừ khái niệm “ĐIỂM’ > cơ sở của tất cả mọi phương thức Toán học của nền văn minh hiện nay> không có định lượng> Đó chính là cái CẬN TUYỆT ĐỐI. Và đó cũng chính là Nghi II trong thuyết ADNh & Kinh Dịch. Nhưng khái niệm ‘điểm’ lại không phải là một phương thức Toán học.

Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm chia sẻ.

Thiên Sứ viết;
Trích:
[“3/ Nhà bác học Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã nói:
“Để giải thích một hiện tượng dù rất nhỏ, cũng phải viện dẫn đến toàn thể lịch sử hình thành vũ trụ”>
Hoàn toàn chính xác! Nhưng nhận xét này của GS Trịnh Xuân Thuận, phải được chứng minh bằng một “Trường tương tác” bao trùm khắp vũ trụ trong Không gian và Thời gian lịch sử của nó. Tức là phải có một “Trường Tương Tác” này, mới chứng minh được nhận xét của Gs Trịnh Xuân Thuận. Đó chính là khái niệm “KHÍ”, trong Lý Học Đông phương> Một danh từ không có trong Tự điển của khoa học hiện đại.
Trên cơ sở định nghĩa về “Khí” của tôi > đã mô tả trong sách nói trên, áp dụng vào vũ trụ trước Trần Thời Gian > sẽ giải thích toàn bộ các mối liên hệ của các hiện tượng trong lịch sử vũ trụ, liên quan đến sự xuất hiện của một hiện tượng nhò nhất, mà Gs Trịnh Xuân Thuận đã nói ở trên”].
Thưa quý vị và các bạn.
Sự xác định của Giáo sư Trịnh Xuân Thuận là hoàn toàn chính xác. Nhận xét của Gs Trịnh Xuân Thuận, cũng tương ứng với các bậc Đại Sư của các triết gia và các Đấng giáo chủ các tôn giáo, từ những nền văn minh Cổ đại, và cả thuyết ADNh & Kinh Dịch.
Đạo Đức Kinh viết:
“Đạo sinh nhất> Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam> Tam sinh vạn vật”.
Đức Phật nói:
“Một con cá quẫy đuổi, cũng kinh động đến Tam Thiên Đại Thiên thế giới”.
Vật Lý lượng tử xác định rằng:
.Với hai hạt Lượng Tử, đồng tính chất, dù ở cách xa với khoảng không gian vô hạn. chúng vẫn thay đổi sự vận đông, để tương ứng với nhau”.
Như vậy, phải có một “Trường Tương tác” trên thực tế, để liên kết giữa mọi hiện tượng vật chất. Nhưng nó phải được mô tả như một thực tại của vũ trụ sau giây “0”. và là nguyên nhân hình thành tất cả mọi dang vật chất> từ vật chất phi hình thể, đến các hạt vật chất nhỏ nhất> đến cả các Thiên Hà khổng lồ. Chứ không thể giải thích bằng một hệ luận của “Tư duy tổng hợp trừu tương”. Bởi vậy, về mặt lý thuyết thì Lý Thuyết Dây sai ngay từ cách đặt vấn đề.
Trường Tương Tác đó chính là khái niệm “KHÍ” trong Lý học Việt. Một danh từ không có trong tự điển khoa học hiện đại.
Chúng ta phân tích câu:
Đạo > (Thái cực, Tính Thấy/ Như lai tạng tính) sinh nhất > Thái Cực sinh Lưỡng Nghi.
Nhất sinh nhị> Khí khởi nguyên của vũ trụ> Theo định nghĩa về “khí” của tôi.
Nhị sinh Tam> Tức Khí Khởi nguyên tương tác trở lại với Thái Cực và Nghi II> Tức “Tam sinh vạn vật”.
Như vậy> “Khí”> Trường Tương Tác của vũ trụ chính là nguyên nhân kết nối toàn bộ những sự hình thành sau giây “0” và có trước “Trần Thời gian”, ‘Khí khởi nguyên” cũng là một trạng thái vật chất ‘CẬN TUYỆT ĐỐI”. Vì nó là hệ quả của cái Tuyệt Đối > Thái cực và cận tuyệt đối là nghi II
Để mô tả kỹ hơn về khái niệm “Khí khởi nguyên”, tôi cần viết một cuốn sách về nội hàm và sự vận động của “Khí”. Nhưng tôi cần xác định rằng: Tôi đã mô tả những luận đề cơ bản về sự hình thành vũ trụ trước giây “0”, trong khóa Mai Hoa Việt Dịch.

Xin cảm ơn vì sự quan tâm chia sẻ của quý vị các bạn và anh chị em.

TIÊN ĐỀ THỨ V.
Tôi bỏ qua tiên đề thứ IV> vì đã nói rõ nội dung, và được xác định bởi Giáo Sư Đại Tá Hoàng Tuấn viết hẳn một cuốn sách chuyên đề “Kinh Dịch và Hệ Nhị phân”. Nên tôi bỏ qua và chỉ nói rõ thêm về tiền đề thứ V.
Thiên Sứ viết;
5/ Định nghĩa lại tất cả các khái niệm mơ hồ trong các di sản còn lại của nền văn hiến Việt, thể hiện dưới các bản văn chữ Hán.
Một trong ba yếu tố cần thiết cho sự phát triển của nền văn minh, chính là hệ thống ngôn ngữ, đủ để diễn đạt các khái niệm liên quan. Tôi đã chứng minh rằng:
Ngôn ngữ Việt là ngôn ngữ cao cấp nhất trong toàn bộ hệ thống ngôn ngữ hiện nay. Nó có thể dịch toàn bộ các hệ thống ngôn ngữ phi Việt ra ngôn ngữ Việt và không có chiều ngược lại”].
Thưa quý vị và các bạn.
Ba yếu tố cần cho sự phát triển của nền văn minh theo tôi -là:
1/ Nền tảng tri thức của nền văn minh.
Phải có một nền tảng tri thức của nền văn minh, mới có thể xuất hiện những phát minh về cả ứng dụng lẫn Lý Thuyết. Thuyết Tương đối không thể ra đời vào thời Nhà Tống, hoặc vào thời vua Louis XIV .
2/ Hệ thống ngôn ngữ của một nền văn minh đủ để diễn đạt nhưng phát minh từ nền văn minh là cơ sở của những phát minh này. Không ai có thể dùng tiếng Anh để giảng về Thuyết tương đối, cho một bộ lạc bán khai ở rửng Amazon.
Về điều kiện này thì ngôn ngữ Việt đã thừa khả năng> và tôi đã chứng minh trong hai cuốn sách nói trên, cùng một số bài viết liên quan, nên tôi không bàn sâu thêm.
3/ Lịch sử hình thành một học thuyết của một nền văn minh, phải phủ hợp với lịch sử của nền văn minh đó”.
Vấn đề còn lại là sự phục hồi những khái niệm.
Tôi cần xác định rằng:
Tất cả những di sản của nền văn hiến Việt bị Hán hóa, khi mô tả về thuyết ADNh& Kinh Dịch, cũng như các chuyên ngành hệ quả của học thuyết này, như: Tử vi, Địa Lý, Đông Y..v.v..đều mang tính mặc định. Thí dụ:
Như ngành Tử Vi> có hàng trăm “Trường phái ” Tử Vi và mâu thuẫn nhau . Sự mâu thuẫn nàyhông chỉ giới hạn ở tính chất các sao, mà mâu thuẫn ngay trong phương pháp luận đoán và làm bản Tử vi.
Chỉ cần một ví dụ như vậy – và trong tất cả các chuyên ngành ứng dụng, khác > Đủ để thấy các khái niệm và phương pháp rất mơ hồ. Có thể nói: từ khi nền văn hiến Việt sụp đổ ở miến Nam sông Dương Tử, tức hàng ngàn năm qua, nền văn minh Hán vẫn không thể nào phục hồi được những hệ luận từ lý thuyết căn bản (ADNh & Kinh Dịch). Trong khi đó, một tiêu chí khoa học xác định :
“Nền văn minh được coi là chủ thể của một học thuyết, thì phải phục hồi lại được học thuyết đó”.
Hơn 2000 năm qua, hầu hết những tri thức tình hoa của nền văn minh Hán, đều cố gắng giải thích các khái niệm liên quan đến Lý học Đông phương> Mà họ tự nhận là của họ.
Bởi vậy, một trong những yếu tố cần và quan trọng để phục hồi lại toàn bộ thuyết ADNh & Kinh Dịch, là phải giải thích các khái niệm mơ hô trong các bản văn chữ Hán cổ. Điều này chỉ có thể thực hiện được với những di sản của nền văn hóa truyền thống Việt.
Đức Phật mắng ngài Anan:
“Nói như nhà người thì thể tính lẫn lộn. Các thuyết Thế gian không thành lập được”.
Lời dạy của Đức Phật có thể tương đồng với khái niệm “Chính danh” trong Luận Ngữ.
Đến như ngài Anan> Đại đệ tử của Đức Phật, được Ngài dạy Offline, mà còn chưa hiểu thế nào là “Thể / Tính lẫn lộn’. Nhưng các vị học giả vờ, Trí ngủ gật, nói cứ như đúng rồi. Diễn đạt câu nói của Đức Phật thì đó chính là sự nhầm lẫn khái niệm. Do đó, vấn đề và là yếu tố quan trọng, là cần phải phục hồi những khái niệm. Tôi đã phục hồi lại những khái niệm căn bản, như AD, Tứ hành, Thái cực, Lưỡng nghi … và cả nguyên lý căn để trong mọi ứng dụng của Lý Học Đông phương, là “Hà đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt”. Sau này, để hoàn thiện thuyết ADNh & Kinh Dịch, cũng như toàn bộ các ngành ứng dụng, hệ quả của Lý thuyết này, anh chị em các lớp Lạc Việt, cần lưu ý điều này.

tôi bỏ qua tiền đề thứ VI và VII, vì nói như ve cả rồi.

VẤN ĐỀ CÒN LẠI:
VÌ SAO NGÀI SW HAWKING XÁC ĐỊNH:
“Nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất, thì chính nó quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?”>
Nhận xét này của ngài Hawking xác định tính định mệnh của toàn bộ nền văn minh hiện đại mà chúng ta vẫn lên Fb ‘chém gió’.
“Chúa không chơi trò xúc xắc”, là truyền ngôn của nhà bác học thiên tài Albert Einstein.
Điều này đã xác định tính quy luật trong sự vận đông tương tác của vật chất (Theo định nghĩa của tôi), và chính tính quy luật trong sự vận động và tương tác của toàn bộ lịch sử vũ trụ, được mô tả trong thuyết ADNh & Kinh dịch, đã làm nên khả năng tiên tri của thuyết ADNh & Kinh Dịch, trong tất cả mọi phương pháp ứng dụng của nền Lý học Đông phương > Nhân danh nền văn hiến Việt> cái mà ngươi ta quen gọi là “Định Mệnh”. Định mệnh của con người qua lá số Tử vi, Tứ trụ, bốc Dịch. Sự hiểu biết về các ngành ứng dụng, chỉ thay đổi về Định Lượng. Một người phu khiêng kiệu, 600 năm trước cùng với ngày giờ tháng năm sinh của một người 600 năm sau> Thì người 600 năm sau có thể lái taxi.
khi đọc câu trên của ngài SW Hawwking, tôi rất khâm phục thiên tài của ông. Trong thư viện sách của tôi> có gần hết các tác phẩm liên quan đến ngài SW Hawking. Cuốn trùng nhiều nhất> 7 cuốn> chính là cuốn “Lược Sử thời gian”. Chính sự hiện hữu của các dự báo trong tất cả các phương pháp ứng dụng của thuyết ADNh & Kinh Dịch> đã xác định một nguyên lý bao trùm trong lịch sử vũ trụ với khả năng tiên tri.
Quyết định cuối cùng thuộc về “Tập hợp lớn nhất, bao trùm tất cả mọi tập hợp và không có một tập hợp nào lớn hơn nó”> theo mệnh đề toán học thứ II của ngài Cantor> Tức là Thượng Đế và là sự Tuyệt Đối.
Đừng ai sách mé là những mô tả của tôi về thuyết ADNh &Kinh Dịch> . Phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt > là đã được “Khoa học công nhận” chưa> Tôi chặn nick người đó ngay từ vòng gửi xe.
Tối vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ cõi Tuyệt Đối.
Ngài Einsten viết:
“Khoa học của tương lai sẽ không có Thượng Đế của cá nhân”.
Hoàn toàn chính xác> Bởi vậy nó phải có một tính Tuyệt Đối ở giai đaon giấy “O”, để mô tả Thượng Đế.

.

THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN.
Sẽ không bao giờ có một thuyết như thuyết ADNh& Kinh Dịch > phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt. vì chỉ có “Một Lý thuyết Thống nhất”.
Không có một hệ thống lý thuyết nào. Nhân danh bất cứ cái gì> có thể thỏa mãn tất cả các tiêu chí khoa học để thẩm định một lý thuyết khoa học và lý thuyết thống nhất =ngoại trừ thuyết ADNh& Kinh Dịch . Nó giải thích một cách hợp lý, nhất quán và hoàn chỉnh tất cả từ những di vật khảo cổ của các nền văn minh Cổ Đại> từ văn minh Cetic, Kim Tự Tháp Ai cập, di sản của văn minh Nam Mỹ…. và phù hợp với mọi tiêu chí khoa học> Cho dù khái niệm khoa học được định nghĩa nhu76 thế nào. Bây giờ và cả trong tương lai.

Do đó, nó phải có một chân lý đích thực dằng sau sự phục hồi thuyết ADNh & Kinh dịch, nhân danh nền văn hiến Việt.

:

Quy luật khách quan để phát triển của nền văn minh, chính là sự giao lưu trí thức và văn hóa. Một Lý Thuyết thống nhất, không thể là một cá nhân, hay nhóm người nghĩ ra. Nó cần một lịch sử phát triển và sự tổng hợp tri thức của nhiều khu vực văn hóa được tổng hợp. Do đó, Atlantic phải là một nền văn minh mang tính toàn cầu.

Bài này đã được đăng trong Các Đề Tài Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.