Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2022

TÔI VẪN ỦNG HỘ THUYẾT  TIẾN HÓA. BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH. https://www.facebook.com/108648414984677/videos/301492485228682

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

GIẢI MÃ NGÀY MÙNG 5 THÁNG 5 TRONG DI SẢN VĂN HIẾN VIỆT. Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Kính thưa quí vị và anh chị em quan tâm . Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm là một ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

HÌNH TƯỢNG HUYỀN THIÊN TRẤN VŨ – ĐỀN QUAN THÁNH HANOI.

BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH. THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN.   Mặc dù được tháp tùng Sư phụ đi tham quan nhiều chùa, đình, miếu và được Sư phụ giảng nhiều nhưng đối với đền này có nhiều cái khác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

NGÔN NGỮ VIỆT VÀ THƠ ĐƯỜNG.

THƯA QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN. Từ 500 năm trước, trong một cuộc hội thảo khoa học về Kinh Dịch tại Hanoi, lão Gàn lớn tiếng phát biểu: – Tiếng Việt là ngôn ngữ cao cấp nhất trong lịch sử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi