Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2009

BÙI THIẾT VÀ NAM VIỆT

Hôm nay, một thành viên trên diễn đàn lyhocdongphương.org.vn giới thiệu một bài viết trên bee.net của Bùi Thiết, có nội dung như sau: Triệu Đà và nước Nam Việt 27/12/2009 06:51:11 – Vương triều Triệu và nước Nam Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

TRẢ LỜI THAM BIỆN

Nhân ông Doãn Phú, trường ban phong thủy Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người phản biện. Tôi đã trả lời trên web lyhocdongphuong.org.vn: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/index.php?showtopic=10181&st=0#entry61975 . Nhưng vì nhân đây muốn nhắc nhở cái đám “hầu hết” và “cộng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

TỈNH LẠI SAU HỘI THẢO

Hội thảo làm tôi rất căng thẳng. Với tôi vừa là sự trải nghiệm một dấu chứng về tính khách quan của cuộc minh chứng Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến với các ý tưởng chống lại dưới … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý Học Đông Phương | Để lại phản hồi

2010 chiến tranh có xảy ra trên thế giới không

Theo Vitinfo thì nhà tiên tri huyền thoại Vanga đã viết: Năm 2010 – Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Hội thảo Phong thủy

Lần đầu tiên tôi tổ chức một cuộc hội thảo. Tôi tin rằng “Hội thảo sẽ thành công” – Tôi đã biết trước việc này. Trong “Lời tiên tri 2009″ tôi đã viết rằng: Năm 2009 là thời điểm giờ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lý Học Đông Phương | Để lại phản hồi