Lưu trữ hàng tháng: Tháng Bảy 2009

Giáo sư Trịnh Sinh và quan điểm phủ nhận lịch sử văn hiến Việt

Bài thứ năm Chúng ta tiếp tục phân tích những gì giáo sư Trinh Sinh viết trong những đoạn tiếp theo. Giao sư Trịnh Sinh viết: Nội dung trích dẫn Đời sống tinh thần của người thời Hùng Vương cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Giáo sư Trịnh Sinh và quan điểm phủ nhận lịch sử văn hiến Việt

Bài cuối Bây giờ, chúng ta xem nốt đoạn kết của bài viết của giáo sư Trịnh Sinh – Ông viết: Nội dung trích dẫn Khi sang làm việc trong một trường đại học bên Mỹ, một giáo sư chuyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Giáo sư Trịnh Sinh và quan điểm phủ nhận lịch sử văn hiến Việt

Bài thứ Ba Kính thưa quí vị. Bây giờ chúng ta xem giáo sư Trịnh Sinh viết gì để ban biện tập báo Lao Động phải ca ngợi là: (LĐ) – Thành tựu nghiên cứu của nhiều ngành khoa học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Giáo sư Trịnh Sinh và quan điểm phủ nhận lịch sử văn hiến Việt

Bài thứ 4 Kính thưa quí vị quan tâm. Người viết xin được tiếp tục minh chứng sai lầm của giáo sư Trịnh Sinh trong việc phủ nhận giá trị văn hóa sử truyền thống Việt trải gần 5000 năm, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi

Giáo sư Trịnh Sinh và quan điểm phủ nhận lịch sử văn hiến Việt

Bài thứ hai Kính thưa quí vị quan tâm. Tôi xin được minh chứng sai lầm trong toàn bộ bài bài viết của giáo sư Trịnh Sinh và những ý của báo Lao Động liên quan đến bài viết về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Đề Tài Khác | Để lại phản hồi